Kuriste Õigeusu Kirik

[widgetkit id=45] EAÕK Hiiumaa Jumalasünnitaja Sündimise kirik Kuriste külas valmis 1890.a. mis on Hiiumaal ainukene praegu tegutsev Vene Õigeusu kirik XIX. sajandi lõpust.
 
Historitsistlik maakividest kirik rajati saarele usuvahetusliikumise käigus. Historistlikus stiilis pühakojad valmisid Hiiumaal pisut hiljem kui õigeusk saarele tuli. Kuriste Jumalasünnitaja Sündimise kirikut hakati ehitama 1888. aasta 17. mail. Pühakoja ehitajateks olid olnud saarlased. kollased tellised toodud hobuste ja härgadega Riiast üle merejää. Ikoone ning liturgilisi tekstiile XIX sajandi lõpust – XX sajandi algusest. Pühakoja arhitektideks olid K.Nyman ja I.Dmitrijevski.
Pühakoda pühitseti 1890 aasta 27. juuli Jumalasünnitaja Sündimise Kirikuks.
Kuriste kiriku valmimiseni toimusid jumalateenistused Lelu küla Matse talus Tõnis Padu elutoas. Kirikukellad rippusid siis Matse talu õues saarepuude otsas.
 
Peale õigeusu koguduse loomist Kuristes algas Hiiumaal massiline õigeusku üleminek. Rahval oli soov osaleda jumalateenistusel, mis haaras inimese kõiki meeli ja eristus selle poolest, et jumalateenistusi ei peetud õigeusukirikus eraldi lihtrahavale ja härrasrahavale, nii nagu seda luterlikus kirikus tehti. XIX sajandi lõpuks oli Hiiumaal ligi 1500 õigeusklikku.
Esimese Eesti Vabariigi ajal oli Hiiumaal kolm kogudust ja aktiivne usuelu. Nõukogude aeg avaldas õigeusule ja pühakodadele laastavat mõju. Kuriste kirik oli ainuke nõukogude võimu ajal Hiiumaal tegutsev õigeusu pühakoda.

Maakivihoone kiriku kõrvale rajati surnuaed ja ehitati koolimaja ning elamu preestrile. Täna tegutseb vanas õigeusukoolimajas, kus kunagi talurahvale algharidust anti, Kuriste Haridusselts, kes ruume ka kogudusega jagab.

Uue katuse ja põranda ning oma endises ilus siselahenduse sai pühakoda 2011 aastal.  Uus tornikiiver valmis kellatornile 2013 aastal.

Kirik on ainuke Hiiumaal täiesti säilinud õigeusukirik, kus toimuvad ka jumalateenistused. Jumalateenistused toimuvad iga kuu viimasel pühapäeval kell 11:00

 
Koguduse templipüha on 8.septembril. Jumalasünnitaja sündimise püha on peetud 8. septembril ilmselt juba VI-VII sajandil, kuigi ametlikku liturgilisse kalendrisse võeti see alles IX. sajandil.
 
Hiiumaa kogudusel on üks tegutsev kirik Kuristes, kolm tühjalt seisvat kirikut: Kõpus, Kuris, Puskil ja kabel Malvaste kalmistul.
 
Aadress: Kuriste küla, Käina vald, Hiiu maakond
Kontakt: EAÕK Hiiuma koguduste preester Aabraham Tölpt

Telefon: +372 50 90 251