Aleksius II (Aapo Pukk 2004)

Aleksius II Õnnistas Kuriste kirikut

Aleksius II (Aapo Pukk 2004)See juhtus kiriku 100. aasta juubelil anno domini 1990. Täna saadetakse Eesti juurtega patriarh Aleksius II Moskvas viimsele teekonnale.

1990. aasta 7. juunil Õnnistas värskelt patriarhiks valitud Aleksius II just Hiiumaa Kuriste Apostlik-Õigeusu kirikukogudust oma patriarhliku pühadusega ja kinkis kõigile osasaanuile mälestusmedaljoni kuulsa Andrei Rubljovi ikoonijäljendist pühendusega: õnnistan Moskva ja kogu Venemaa patriarh.

See liturgia oli kui ooperietendus, meenutavad siinkandi külainimesed sündmust veel praegugi. Patriarhi saatjaskond oli rohkearvuline ning kõik need koolitatud häältega preestrid ja ortodokslik liturgia annavad ooperi mõõtmed välja küll.

Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanus ja patriarh Aleksius II suutsid koostööks leida ka kompromisslahendi Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku ja Eestis asuvate venekeelsete Moskva Patriarhaadi Apostlik-Õigeusu koguduste rahumeelseks lahknemiseks ja edasiseks koostööks. Tänu sellele protsessile, aga võib-olla ka tänu patriarhi õnnistusele, remondime nüüd Kuriste kirikut ja oleks patt patriarh Aleksius II matusepäeval sellist õnnistust salata.

See on lehekülg Hiiumaa ajaloost, mälupilt lahkunud pühakust, mis ei koorma, vaid kaunistab kõiki ortodokse Hiiumaal.