Vaatamisväärsused

Kuriste Õigeusu Kirik, Kuriste Seltsimaja (Koolimaja), Ühtri Koolimaja, Aadma Mõis ja Ülo Soosteri sünnikoht.