Väsimatud: Hille Kõrva, Ester Teppart ja Leida Kraavik Kuriste haridusseltsi maja ees. Foto: Hillar Padu

Naised käendasid europrojekti

Väsimatud: Hille Kõrva, Ester Teppart ja Leida Kraavik Kuriste haridusseltsi maja ees. Foto: Hillar PaduEurorahad on suured, ihaldusväärsed ja nendega saab rahastada äraarvamata lennukaid ettevõtmisi. Raha kättesaamisel aga kehtib kord, et kõigepealt tee objekt valmis ja alles siis makstakse töö kinni.

Makstakse projektis põhjendatud ulatuses muidugi, kuid hinnad võivad vahepeal mitmekordistuda. Külaseltside projektipõhised ja maaelu alalhoidmiseks hädavajalikud ettevõtmised on siinjuures kõige haavatavamad. Kõigepealt tuleb vallal leida vahendid projekti kaasfinantseerimiseks ja siis peab külaselts ise leidma võimalused võtta pangalaenu, et projekt või objekt n-ö materiaalselt ära teha.

Enamjagu, jah, käendab külaseltsi panga ees jällegi vallavalitsus, kuid mitte alati ja siis jääb projekt reeglina teostamata. Rahad jäävad samuti saamata ja sellist kahju on sündinud vabariigis küllaga.

Kuriste haridusseltsi ja kogu Süda-Hiiumaa külaelu edendajad Hille Kõrva ja Leida Kraavik jäid sel aastal just niisuguse dilemma ette – käendada laenu isikliku varaga või jätta projekt teostamata. Tublid naised tegid asja omal riisikol ära ning Kuriste seltsimaja sai täiskorraliku vee- ja kanalisatsioonivärgi, kamina ja kaminasaali ning köögiremondi.

Laupäeval, 13. oktoobril tähistasidki Aadma-Ühtri-Lelu-Taterma-Kuriste-Ligema piirkonna külade inimesed meeleolukalt oma haridusseltsi kümnendat juubelit vastremonditud seltsimajas. Oli südamlik ja optimistlik pidu.

Eurorahad ju alles läksid valla, ehitustööd seltsimaja korrastamiseks seisavad enamjagu alles ees. Valminud on ka kõrvalasuva Kuriste kiriku remondikava ja paika pandud etapid.

Külaelu aktiveerub Männamaal ja Kaigutsis ja peab tõele au andma: see küla, kes jätkusuutlikult elab, elab igavesti!  

Artikkel ilmus ajalehes Hiiu Leht 19.10.2007