Selts

 • Hiiumaa 10. külade päev oli asjalik ja rahvarohke

  Selleks, et kurjale sügisilmale mitte jalgu jääda, peeti Hiiumaa 10. külade päeva tavapärasest varem, septembri algul Emmaste avatud noortekeskuse ees ja sees. Ilm oligi suvine ja tuuletu, masti tõmmatud lipud vaid õige pisut hõljumas.

   Tervitusi Hiiumaa külade rahvale tõid maavanem Riho Rahuoja, Emmaste vallavolikogu esimees Merike Kallas, Eesti külaliikumise Kodukant juhatuse liige Urmas Kristal, Romeo Mukk Viljandimaalt Kuhjavere külast ja Ester Tammis Hiiumaa Kodukandist. Sõnavõttudes rõhutati kohaliku elu väärtusi ja nende kandjate, külainimeste tagasihoidlikkust ja väärikust oma tegemistes. Esines Emmaste valla naisrahvatantsurühm Taherpill.

 • Hiiumaa Kodukant käis Saaremaal maapäeval

  19-liikmeline Hiiumaa esindus osales augustis Saaremaal Mändjalas toimunud Eesti külade X maapäeval “Aastaring külas”.

  Ilmi Aksli hiidlaste koostöökogust liitus Kuressaares toimunud maaelu- ja LEADER-teemalise rahvusvahelise konverentsiga, ülejäänud delegatsioon aga suundus edasi Torgu valda. Meid ootas vallavanem Tiit Põld, kes tutvustas valda ja vallamaja. Külastasime Mõntu sadamat ja vastvalminud Sõrve külastuskeskust.

 • Naised päästsid vana koolimaja

  Laupäeval pühitses Hiiumaa preester Aabraham kolme tubli naise eestvedamisel hävingust päästetud õigeusu koolimaja, kus nüüd on kohaliku rahva kooskäimiskoht.

  Hoone avamispidu sai teoks peaaegu täpselt Kuriste haridusseltsi 15. aastapäeval. “Meie piirkonnas ei toimunud midagi ja Kuriste vana koolimaja oli räämas,” meenutas Kuriste haridusseltsi juhatuse liige Hille Kõrva. Nii tulidki ümbruskonna kuue küla elanikud kokku, et asutada külaselts ja maja oma piirkonna inimeste jaoks korda teha.

  Seltsi põhilisteks eestvedajateks oli kolm kohalikku naist: Hille Kõrva, Ester Teppart ja Leida Kraavik. “Ehitusasjade ja projektide kirjutamine oli põhiliselt minu peal,” selgitas Kõrva, kes pani isegi oma maja tagatiseks, et saada pangalt ehitamiseks vajalikku laenuraha. Kannab ju PRIA toetusraha üle alles siis, kui töö tehtud, aga ehitajale tuli enne maksta.

  Artikkel ilmus ajalehes Hiiu Leht 11.09.2012

 • Kuriste Haridusseltsist

  Seltsi nimetus ja olemus

  Kuriste Haridusselts on vabatahtlikul tegevusel põhinev mittetulundusühing, mis ühendab endas Käina vallas Kuriste, Taterma, Aadma, Lelu, Ühtri, Ligema külade piirkonna elanikke, samuti samast piirkonnast pärit või selle piirkonnaga seotud inimesi.

  Kuriste Haridusselts on 1920-1940 aastail tegutsenud Kuriste Hariduselts "Juta" tegevuse jätkaja.
  Seltsi inglise keelne nimetus on Kuriste Educational Society.

  Seltsi asukoht ja asutamise aeg

  Seltsi juhatuse asukoht on Taterma küla, Käina vald.
  Selts on asutatud 7. septemberil 1997 aastal.

  Seltsi tegevuse eesmärgid ja ülesanded

  Selts seab oma eesmärgiks Käina valla Kuriste, Taterma, Aadma, Lelu, Ligema, ܜhtri külade piirkonna elanike vaimsuse ja kultuurielu edendamise.

  Seltsi ülesanneteks on:

  • Kuriste Haridusseltsi tegevuskeskuse rajamine.
  • Enesetäienduskursuste korraldamine piirkonna elanikele.
  • Piirkonna kultuuriväärtuste kogumine, tutvustamine ja säilitamine.
  • Endisaegsete traditsioonide taaselustamine piirkonnas.
  • Kuriste Taterma Aadma Lelu Ligema ܜhtri piirkonnast väljarännanud elanike kaasamine seltsi töösse.
  • Mitmesuguste kultuuriürituste korraldamine, mis aitavad kaasa seltsi eesmärkide edendamisele.
  Selts teeb oma eesmärkide saavutamiseks koostööd teiste samasihiliste organisatsioonidega nii kodu kui välismaal.

  Seltsi juriidiline alus

  Selts juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivaist seadustest, mittetulundusühingute seadusest ja käesolevast põhikirjast. Tal on vastav sümboolika ning iseseisev bilanss ja õigus avada pangaarveid.

  Seltsi liikmeskond

  Seltsi liikmeks võib olla isik, kes tunnistad Seltsi põhikirja ja tahab kaasa aidata Seltsi tööle.
  Uusi liikmeid võtab vastu Seltsi juhatus kirjaliku sooviavalduse põhjal. Juhatuse poolt tagasi lükatud avalduse võib liikmelisuse taotlemiseks esitada üldkoosolekule.

 • Külade ajalooline taust

  Aadma

  Mainitud esmakordselt 1565 aastal.
  1637 a. kuulusid Aadma talud Putkaste mõisale ja 1755 a. anti koos mõisaga Ebba Margareta Sturbockile.
  1781 a. rajati Aadmale karjamõis.
  1792 a. anti Aadma mõis Unger- Stenbergidele. Alates 1816 a. sai Aadmast Vaemla kõrvalmõis ja omanikuks von Gernetid. Viimane omanik oli Gustav von Pahlen, kellelt siis aastal 1919 maad võõrandati.
  Säilinud on mõisa ait, kus läbi aegade on olnud urjadnik, loomavelsker, apteek.
  Eesti vabariigi ajal kui mõisamaad laiali jaotati, said sealt omale 23 peret asendustalu.

  Ühtri

  1797 a. kuulusid Ühtri küla talud Aadma mõisale 1865 a. asutati ܜhtri kool endises kõrtsi ruumis. Õpetaja Breweri ajal hakkas kool külaelu mõjutama, sai kogu piirkonna keskuseks, koolil oli orel ja oma maa nn. koolitalu.
  Õpetaja Arthur Metsa ajal loodi ܜhtri Maanoorteselts, kus tegeleti isetegevusega, anti teadmisi aiandusest, loomakasvatusest.
  ܜhtri k. Pendi talust on pärit kunstnik ܜlo Sooster, kes kuulus Moskvas undergroundi kunstnike hulka.

  Lelu

  Rahvajutt rägib, et vanal ajal olnud küla maadel väike mõisake, aga kuna maad väga viletsad ja kivised siis viidi mõis Putkastesse ja sealsed talupojad saadeti Lello külla.
  Aastal 1825 oli Hiiumaal üleüldine maade jagamine, selle järgi jäi Lelu küla Käina, kirikumõisale. 1867 a. kui valmis Emmaste kirik, kinkis Keina kiriku pastor küla Emmaste kirikule.
  19 saj. algul algas Eestis usuvahetus liikumine.
  Apostliku Õigeusu kirikut toetas tsaarivalitsus ja seega vabanesid usku vahetanud inimesed kohustustest luteriusu kiriku eest. Maksud aga olid kirikumõisas suured, see tingiski selle, et 1883 a. hakkasid Lelu küla mehed otsima võimalusi usku vahetada. Usu vahetus toimuski juba 1884 a. Kuni uue Kuriste kiriku valmimiseni peeti palvusi Matse talus, kus kiriku kellad rippusid saarte küljes.

  Kuriste, Ligema, Taterma

  1890 a. valmisid Kuriste kiriku hooned ja leerimaja, 1889 a. koolimaja.
  Krahv de la Gardie kinkis kirikule talle kuuluvad külad- Taterma, Prassi, Muda, Valgu, Kurisu, Lassi, Leisu.
  Koolis toimus õppetöö ministeeriumi kooli programmi alusel, vene keeles.
  Ligema küla andmed algavad 1810.a.Mihkel oli 21 aastane kui mõisahärra oli tal valida lasknud kas läheb sõjaväkke või Ligema karjamõisa peremeheks. ܜhed andmed on, et parun andis talle paari hobuseid, ühe paari härgi, ühe sulase ja ühe ümmardaja, kes üle mõisa kõige hullemad olid. Kui ta nendega ühe aasta ilma tülita läbi ajab, siis saab karjamõisa endale. Teised andmed: kevadel andnud mõisahärra Mihklile kõige viletsama hobuse, riiaka karjatüdruku ja öelnud: Kui tood sügisel sama saagi kui varemalt, saad mõisa endale. Ausa töö ja vaeva eest saigi ta mõisa endale.
  Lige nimi on tulnud sellest, et maa oli lige ja märg. Mihkli vanem poeg võttis Kuristest naiseks Liisu. Sellest pühast suguvõsast on võrsunud kolm kogudust: Ligema, Nurste ja Kuriste lisaks veel Vene Õigeusu kogudus.
 • Setsimaja talgud. Pilt: Hillar Padu

  Talgud Taterma küla Kuriste seltsimajas

  Setsimaja talgud. Pilt: Hillar PaduKuriste haridusseltsist käis koristustalgutel ligi paarkümmend inimest. Kuid sügis, mil toimub renoveeritud seltsimaja avapidu, on alles kaugel, tööd veel palju. Haridusseltsi liikmed olid seepärast koristustalgutel täiega väljas. Iseäranis hoos oli meespool. Kümmekond meeshinge koristustöödel on tõeline jõud isegi suuremate külade ettevõtmistel.

 • Kujundus

  This is the Steam theme of the our fast and slick Warp theme framework! It takes full advantage of all the latest Warp6 features like semantic HTML5 markup, a nice and clean administration UI and much more.

  It is an optimized and streamlined framework theme and serves as blueprint to build your own custom themes.

  Read more

 • Kirjastiil

  You can create some beautiful content by using some simple HTML elements. The Warp theme framework offers some neat styles for all HTML elements and a great set of CSS classes to style your content. Basic HTML is very easy to learn and this small guide shows you how to use all styles provided by the Warp framework.

  Basic HTML Elements

  Here is a short demonstration of text-level semanticts. The <p> element creates a new paragraph. It will have some space before and after itself. To turn your text into hypertext just use the <a> element.

  Text-Level Semantics

  You can emphasize text using the <em> element or to imply any extra importance the <strong> element. Highlight text with no semantic meaning using the <mark> element. Markup document changes like inserted or deleted text with the <del> element or <ins> element. To define an abbreviation use the <abbr> element and to define a definition term use the <dfn> element.

  Short List with Links

  • YOOtheme – Premium Joomla Templates and WordPress Themes
  • Warp Framework – Fast and Slick Theme Framework
  • ZOO – Content Application Builder
  • Stock Icons – For Web and Print Projects

  Quotations and Code

  Inline quotations can be defined by using the <q> element.

  The <blockquote> element defines a long quotation which also creates a new block by inserting white space before and after the blockquote element.

  To define a short inline computer code use the <code> element. For a larger code snippet use the <pre> element which defines preformatted text. It creates a new text block which preserves both spaces and line breaks.

  pre {   margin: 15px 0;   padding: 10px;   font-family: "Courier New", Courier, monospace;   font-size: 12px;   line-height: 18px;   white-space: pre-wrap; } 

  Use the <small> element for side comments and small print.


  Useful CSS Classes

  Here is a short demonstration of all style related CSS classes provided by the Warp framework.

  Highlight Content

  Drop caps are the first letter of a paragraph which are displayed bigger than the rest of the text. You can create a drop cap using the CSS class dropcap. To emphasize text with some small boxes use <em> element with the CSS class box.

  This simple box is intended to group large parts of your content using the CSS class box-content.
  This is a simple box to highlight some text using the CSS class box-note.
  This is a simple box with useful information using the CSS class box-info.
  This is a simple box with important notes and warnings using the CSS class box-warning.
  This is a simple box with additional hints using the CSS class box-hint.
  This is a simple box with download information using the CSS class box-download.

  Use the CSS class dotted to create a dotted horizontal rule.


  Tables

  Create a zebra stripped table using using the CSS class zebra.

  Table caption
  Table Heading Table Heading Table Heading
  Table Footer Table Footer Table Footer
  Table Data Table Data Data Centered
  Data Bold Table Data Data Centered
  Table Data Table Data Data Centered

  Definition Lists

  Create a nice looking definition list separated with a line by using the CSS class separator.

  Definition List
  A definition list is a list of terms and corresponding definitions. To create a definition list use the <dl> element in conjunction with <dt> to define the definition term and <dd> to define the definition description.
  Definition Term
  This is a definition description.
  Definition Term
  This is a definition description.
  This is another definition description.

  Forms

  Create a clearly arranged form layout with fieldset boxes using the CSS class box.

  Form legend

   

 • Visaduse ime. Pilt: Hillar Padu

  Kuriste haridusseltsi visaduse ime

  Visaduse ime. Pilt: Hillar PaduLaupäeval korraldas Kuriste haridusselts küladepäeva, mille käigus pandi algus ka seltsi raamatukogule. Sõbrahinnaga oli omatoodangu letis raamatukogu toetamiseks müügil kahe tuntud preester-muusiku Urmas Nageli ja Sakarias Leppiku vastne autoriplaat "Kirgmaastik".

  Kümme aastat tagasi, kui Männamaa rahvamaja esinduslikus hoones Hiiumaa suurkogu asutati, tõdeti, et pärast rahvamaja avamist 1985. aastal pole selles külas korraga parklatäit esindusautosid enam nähtud. Männamaa oli taas kaardil. Kuriste kandi rahvas alles õppis ja pidas plaane.

 • Katuse remont. Pilt: Hillar Padu

  Kuriste kirikukoolist saab seltsimaja

  Katuse remont. Pilt: Hillar PaduKuriste haridusselts ehitab vanast kirikukoolist sootuks uut maja – seltsimaja.

  Majal on uus katus peal, sees lõpetati keerdtrepi restaureerimine ning käib koridoride remont ja teisel korrusel ärklitubade ehitus.

  Keldris on valmis uhke saun, mida saavad kasutada kõik Kuriste elanikud, kaminaruumis käib külarahvas koos ja seal on üleval ka kangasteljed.